How To · Tech

Play Android Games on PC/Laptop

Few days ago, my brother told me to play Crasher which is an Android Game he is playing. So, we can play together. My brother and I used to play android games together when I was in our hometown. Then, I told him I can’t play android games anymore because my android phone broke and… Continue reading Play Android Games on PC/Laptop

How To

Paano mag-apply ng NBI Clearance?

Kapag tayo ay mag-aapply ng trabaho, isa sa hahanapin sa atin ay ang NBI Clearance. Mas mabilis na at maayos na ang pagprocess ng ating NBI Clearance ngayon. Kasi pwede na mag-apply online. Dati kasi, kailangan pumunta ka sa NBI Office ng maaga kasi mahaba ang pila. Ngayon, hindi ka na mapapagod sa pagpila. Kaya… Continue reading Paano mag-apply ng NBI Clearance?