How To

Paano mag-apply ng NBI Clearance?

Kapag tayo ay mag-aapply ng trabaho, isa sa hahanapin sa atin ay ang NBI Clearance. Mas mabilis na at maayos na ang pagprocess ng ating NBI Clearance ngayon. Kasi pwede na mag-apply online. Dati kasi, kailangan pumunta ka sa NBI Office ng maaga kasi mahaba ang pila. Ngayon, hindi ka na mapapagod sa pagpila. Kaya… Continue reading Paano mag-apply ng NBI Clearance?